۱/۱۲/۱۳۹۲

باز هم نیرنگ؛ سِد کاظم...

باز هم گاز قطع شد.
غذای تو هم سرد شد؛ سِد کاظم.
حلیمه یه شیکم دیگه زایید؛
توو مستی‌آت دنبال بوسه‌ای سِد کاظم.
خونه‌ها رفتن توو طرح؛
تو هنوز دنبالِ کاشی کردن حیاطی سِد کاظم
مشتی سیگار قاچاقی میفروشه؛
تو هنوز دنبالِ دودِ فروردینی سِد کاظم
کشاورز رفت دستِ دو؛
تو هنوز دلت خوشه سیروسِ توپخونه‌س؛ سِد کاظم
از آسمون کیلو کیلو باروت میباره
پرِ کفترا فرشِ بومته؛ سِد کاظم
باز هم ساعت برگشت.
وقتِ زلزله زودتر از همیشه خوابیدی سِد کاظم.
باز تو جا موندی؛ قصه‌ها نا تموم موندن
قصه‌ی تو رو کی یادش می‌مونه سِد کاظم؟

۱ نظر: